The Glen High School

 58 รีวิว
c/o Garstfontein Rd & Corobay Avenue, Waterkloof Glen, Pretoria, 0010, South Africa
ชั่วโมง 
วันนี้ · 08:00 - 14:00 เพิ่มเติม

โทรศัพท์
012 348 8625012 348 8625

+1
เว็บไซต์ 
www.theglenhighschool.co.za
สื่อสังคม 
เมือง: พริทอเรีย
พื้นที่ใกล้เคียง: Waterkloof Glen
การไปรษณีย์: 0010
เขตปกครอง: Gauteng
ประเทศ: แอฟริกาใต้

เกี่ยวกับ

The Glen High School ตั้งอยู่ที่ พริทอเรีย The Glen High School กำลังทำงานในกิจกรรม การศึกษาระดับมัธยมศึกษา, การศึกษา คุณไม่สามารถติดต่อบริษัทได้ที่ 012 348 8625 คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The Glen High School ได้ที่ www.theglenhighschool.co.za
PoBox
P.O. BOX 35073, MENLO PARK, PRETORIA, 0102.
การรองรับวีลแชร์
ใช่
หมวดหมู่:การศึกษา, การศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วไป.
รหัส ISIC:85, 8521.

ฟีดโซเชียลมีเดีย

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาใกล้ The Glen High School

ค้นหาธุรกิจแบบเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆ
แก้ไขธุรกิจ