Phuoc Thuan Secondary School

 39 รีวิว
Phước Thuận, Tuy Phước District, Binh Dinh Province, Vietnam
ชั่วโมง 
เปิดจนถึง 23:59 เพิ่มเติม

โทรศัพท์
0563 633 3780563 633 378

สื่อสังคม 
เมือง: Tỉnh Bình Định
พื้นที่ใกล้เคียง: Phước Thuận, Tuy Phước District
เขตปกครอง: Tỉnh Bình Định
ประเทศ: เวียดนาม

รายชื่อผู้ติดต่อ

1 รายชื่อผู้ติดต่อใน Phuoc Thuan Secondary School

Luan ThanhPhuoc Thuan Secondary School

เกี่ยวกับ

Phuoc Thuan Secondary School ตั้งอยู่ที่ Tỉnh Bình Định Phuoc Thuan Secondary School กำลังทำงานในกิจกรรม การศึกษา คุณไม่สามารถติดต่อบริษัทได้ที่ 0563 633 378 Luan Thanh มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท
หมวดหมู่:การศึกษา.
รหัส ISIC:85.

การศึกษาใกล้ Phuoc Thuan Secondary School

ค้นหาธุรกิจแบบเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆ
แก้ไขธุรกิจ