Bưu Điện Hòa Thắng

 20 รีวิว
4 Nguyễn Thái Bình, Hoà Thắng, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Vietnam
สื่อสังคม 
เมือง: จังหวัดดั๊กลัก
พื้นที่ใกล้เคียง: Hòa Thắng, Thành phố Buôn Ma Thuột
เขตปกครอง: จังหวัดดั๊กลัก
ประเทศ: เวียดนาม

เกี่ยวกับ

Bưu Điện Hòa Thắng ตั้งอยู่ที่ จังหวัดดั๊กลัก Bưu Điện Hòa Thắng กำลังทำงานในกิจกรรม ที่ทำการไปรษณีย์
การรองรับวีลแชร์
ไม่ใช่
หมวดหมู่:กิจกรรมไปรษณีย์.
รหัส ISIC:5310.

ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้ Bưu Điện Hòa Thắng

ค้นหาธุรกิจแบบเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆ
แก้ไขธุรกิจ