Điểm Bưu Điện Văn Hóa Xã Ea Kênh

P64R+HGC, Thôn Tân Trung, Krông Pắc, Đắk Lắk, Vietnam

โทรศัพท์
5003515391

สื่อสังคม 
เมือง: จังหวัดดั๊กลัก
พื้นที่ใกล้เคียง: Thôn Tân Trung, Krông Pắk District
เขตปกครอง: จังหวัดดั๊กลัก
ประเทศ: เวียดนาม

เกี่ยวกับ

Điểm Bưu Điện Văn Hóa Xã Ea Kênh ตั้งอยู่ที่ จังหวัดดั๊กลัก Điểm Bưu Điện Văn Hóa Xã Ea Kênh กำลังทำงานในกิจกรรม ที่ทำการไปรษณีย์
หมวดหมู่:กิจกรรมไปรษณีย์.
รหัส ISIC:5310.

ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้ Điểm Bưu Điện Văn Hóa Xã Ea Kênh

ค้นหาธุรกิจแบบเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆ
แก้ไขธุรกิจ