Holden
เมืองใกล้เคียง
สหรัฐอเมริกา
สมุดหน้าเหลืองทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

ธุรกิจในHolden

อุตสาหกรรม

การกระจายธุรกิจตามอุตสาหกรรม
 อุตสาหกรรม: 18.3%
 บริการดูแลบ้าน: 13.8%
 ศาสนา: 11.1%
 ยานยนต์: 10.4%
 บริการวิชาชีพเฉพาะทาง: 9%
 ชอปปิ้ง: 8%
 บริการในท้องถิ่น: 5.2%
 อื่นๆ: 24.2%
คำอธิบายอุตสาหกรรมจำนวนสถานประกอบการอายุเฉลี่ยของธุรกิจคะแนนเฉลี่ยของ Google
ร้านขายของชำและซูเปอร์มาร์เกต836.7 ปี4.1
ผู้รับจ้างทั่วไป724.5 ปี3.2
โบสถ์1126.2 ปี4.8
รหัสโทรศัพท์225
เวลาท้องถิ่นวันอาทิตย์ 22:42
ช่วงเวลาเวลาออมแสงตอนกลางในอเมริกาเหนือ
รุ้งและแวง30.50404° / -90.67051°
รหัสไปรษณีย์70744

รหัสพื้นที่

รหัสพื้นที่ตามเปอร์เซ็นต์ที่ใช้โดยธุรกิจใน Holden
 รหัสโทรศัพท์ 225: 92.1%
 รหัสโทรศัพท์ 985: 5.9%
 อื่นๆ: 2%

แผ่นดินไหวใกล้เคียงล่าสุด

ขนาด 3.0 และสูงกว่า
วันที่เวลาขนาดระยะทางความลึกสถานที่ลิงค์
19/10/3004:174.264.2 กม.NoneLouisianausgs.gov