บาร์ ผับและร้านเหล้า ใน รหัสไปรษณีย์ 20001 วอชิงตัน ดี.ซี.

1-10
บาร์ ผับและร้านเหล้า, ร้านอาหาร
707 7th St NW, Washington, DC 20001, United States
4.0  · $$ · (202) 349-3700(202) 349-3700  · เปิดแล้ว
www.clydes.com
บาร์ ผับและร้านเหล้า, ร้านอาหาร
701 9th St NW, Washington, DC 20001, United States
4.5  · $$$ · (202) 638-0800(202) 638-0800  · เปิดแล้ว
www.zaytinya.com
บาร์ ผับและร้านเหล้า, ร้านอาหาร
713 H St NW, Washington, DC 20001, USA
4.0  · $$ · (202) 289-4441(202) 289-4441  · เปิดแล้ว
www.matchboxrestaurants.com
บาร์ ผับและร้านเหล้า, ร้านอาหาร
600 Massachusetts Ave NW, Washington, DC 20001, United States
4.0  · $$ · (202) 464-3001(202) 464-3001  · เปิดแล้ว
farmersanddistillers.com
ร้านอาหารญี่ปุ่น, บาร์ ผับและร้านเหล้า
705 6th St NW, Washington, DC 20001, USA
4.5  · $$ · (202) 589-1600(202) 589-1600
daikaya.com
บาร์ ผับและร้านเหล้า, ร้านอาหาร
900 U St NW, Washington, DC 20001, United States
4.0  · $$ · (202) 332-6355(202) 332-6355
www.nelliessportsbar.com
บาร์ ผับและร้านเหล้า, ร้านอาหาร
1600 7th St NW, Washington, DC 20001, United States
4.5  · $$ · (202) 350-9888(202) 350-9888
dachadc.com
ชอปปิ้งอื่นๆ, ร้านอาหารอเมริกัน
901 9th St NW, Washington, DC 20001, United States
4.0  · $$ · (202) 290-2252(202) 290-2252  · เปิดแล้ว
www.citytap.com
ร้านอาหารอเมริกัน, บาร์ ผับและร้านเหล้า
415 New Jersey Ave NW, Washington, DC 20001, United States
4.0  · $$$ · (202) 393-7777(202) 393-7777  · เปิดแล้ว
www.artandsouldc.com
ร้านอาหารญี่ปุ่น, บาร์ ผับและร้านเหล้า
10. Momiji
505 H St NW, Washington, DC 20001, United States
4.0  · $$ · (202) 408-8110(202) 408-8110  · เปิดแล้ว
www.momijidc.com