ธนาคาร ใน รหัสโทรศัพท์ 41 ประเทศแทนซาเนีย

1-5
ธนาคาร
Ali Hassan Mwinyi Road Morocco Victoria Area Dar Es Salaam TZ, 5137, Tanzania
www.absa.co.tz
ธนาคาร
Ohio Street Barclays House Dar Es Salaam TZ, 5137, Tanzania
www.absa.co.tz
ธนาคาร
Slipway Msasani Penninsula Plot 1497 Dar Es Salaam TZ, 5137, Tanzania
www.absa.co.tz
ธนาคาร
King/arab Street Plot No. 8 Block Kbii Tanga TZ, 0669, Tanzania
www.absa.co.tz
ธนาคาร
Morogoro Plot No. 14 Block G Morogoro Morogoro TZ, 0500, Tanzania
www.absa.co.tz
1-5