ห้องสมุด ใน รหัสโทรศัพท์ 348 Kilis

1-2
ห้องสมุด
Ekrem Çetin Mah., Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi İçinde, Kilis Merkez, Kilis, Turkey
4.0  · +90 348 813 59 98+90 348 813 59 98  · เปิดแล้ว
www.kiliskutup.gov.tr
ห้องสมุด
Aşıt mh. Maarif sk.
www.kutuphanehaftasi.org
1-2