บ้านพักหลังเกษียณ ใน รหัสโทรศัพท์ 348 Kilis

1-4
บ้านพักหลังเกษียณ
Çaylak Mh, Hasanbey Hamamı Sk. Pk:79000, 79000 Kilis Merkez/Kilis, Turkey
kilisinonuilkokulu.meb.k12.tr
บ้านพักหลังเกษียณ, การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
Atatürk, Gülhane Sk. Pk:79000, 79000 Kilis Merkez/Kilis, Turkey
kilisataturkortaokulu.meb.k12.tr
บ้านพักหลังเกษียณ
İslahiye Caddesi No 45
สุขภาพและการแพทย์, บ้านพักฟื้น
Yaşar Aktürk, Seyitgazi Cd., 79000 Kilis Merkez/Kilis, Turkey
www.rehabilitasyon.com
1-4