การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย) ใน เทศบาลนครสกลนคร

1-10
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย), การศึกษา
680, 22, Muang Chang Wat Sakon Nakhon 47220, Thailand
www.snru.ac.th
การศึกษาอื่น, การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)
1497 ถนน กำจัดภัย ธาตุเชิงชุม Amphoe Mueang Sakon Nakhon, Chang Wat Sakon Nakhon 47000, Thailand
4.5 
www.crk.ac.th
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)
Thanon Nittayo, Tambon That Choeng Chum, Amphoe Mueang Sakon Nakhon, Chang Wat Sakon Nakhon 47000, Thailand
www.techsakon.ac.th
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา, การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)
680 ม.11 อ.เมือง จ.สกลนคร
4.5  · +66 42 970 053+66 42 970 053  · เปิดแล้ว
itech.snru.ac.th
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)
That Choeng Chum, Mueang Sakon Nakhon District, Sakon Nakhon 47000, Thailand
4.0 
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)
That Na Weng, Mueang Sakon Nakhon District, Sakon Nakhon 47000, Thailand
4.0 
การศึกษาอื่น, การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)
That Choeng Chum, Mueang Sakon Nakhon District, Sakon Nakhon 47000, Thailand
www.sakolraj.ac.th
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)
1299/1 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร Chang Wat Sakon Nakhon 47000, Thailand
การศึกษาอื่น, การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)
Dong Mafai, Mueang Sakon Nakhon District, Sakon Nakhon 47000, Thailand
www.spotec.ac.th
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา, การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
www.fph.csc.ku.ac.th