Suan Pa Resort (สวน ปา เรสอร์ต)

 396 รีวิว
134 Surin-Prasart Road, Tambon Chaniang, เมือง, Chang Wat Surin 32000, Thailand
ชั่วโมง 
วันนี้ · 10:00 - 12:00,  14:00 - 15:00,  17:00 - 22:00 เพิ่มเติม

โทรศัพท์
044 558 616044 558 616

+3
เว็บไซต์ 
www.suanparesort.com
สื่อสังคม 
อีเมล 
suanparesort@hotmail.com
+1
เมือง: เทศบาลเมืองสุรินทร์
พื้นที่ใกล้เคียง: Chaniang
เขตปกครอง: จังหวัดสุรินทร์
ประเทศ: ไทย

เกี่ยวกับ

Suan Pa Resort ตั้งอยู่ที่ เทศบาลเมืองสุรินทร์ Suan Pa Resort กำลังทำงานในกิจกรรม อื่นๆ ที่พัก, การพักผ่อนในบ้าน กระท่อมและรีสอร์ท, ร้านอาหาร คุณไม่สามารถติดต่อบริษัทได้ที่ 044 558 616 คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Suan Pa Resort ได้ที่ www.suanparesort.com คุณสามารถติดต่อบริษัททางอีเมลได้ที่
การรองรับวีลแชร์
ใช่
หมวดหมู่:การพักผ่อนในบ้าน กระท่อมและรีสอร์ท, กิจกรรมที่พักระยะสั้น, ร้านอาการและกิจกรรมบริการสั่งอาหารผ่านโทรศัพท์มือถือ.
รหัส ISIC:5510, 5610.

การมีส่วนร่วมของโซเชียลมีเดีย

จำนวนรีวิวตลอดเวลาที่ผ่านมาของ Suan Pa Resort

396 รีวิว

757515015022522530030037537520152016201720182019514.08406.66201513190.04398.25201648366.0361.442017212541.96188.972018384717.928.0820198190.04403.51201611366.0400.35201712541.96399.32018GoogleFoursquare

เรตติ้งเฉลี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาของ Suan Pa Resort

รีวิวเมื่อเวลาผ่านไป

1122334455201520162017201820194.354.0896.4420154.2196.3898.0820164.1338.6999.7120174481.0101.3520184623.31101.3520193.7259.0106.2520163.85401.31103.820173.85543.62103.82018GoogleFoursquare

คะแนน Google ตามจำนวนดาว

Google

0102030405060708090100110120130140150160160380.0112.35118284.0989.6873181.3267.01446.5944.321958.021.65จัดอันดับ 1 ดาวจัดอันดับ 2 ดาวจัดอันดับ 3 ดาวจัดอันดับ 4 ดาวจัดอันดับ 5 ดาว

จำนวนการเช็คอิน Foursquare ในช่วงเวลาหนึ่ง

เช็คอิน Foursquare

100100200200300300400400500500600600201420162017201847714.08108.572014588248.6944.832016640483.3114.972017653717.927.52018

อื่นๆ ที่พักใกล้ Suan Pa Resort

ค้นหาธุรกิจแบบเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆ
แก้ไขธุรกิจ