รายการนี้ได้บันทึกเป็นสถานะปิด

Phakdi Phuthon Museum Royal Thai Survey Department (ฟากดิ ปฮัธอน มัสึม รอยาล ตชัย สุรเวี เดพัตเมนต)

 21 รีวิว
กรมแผนที่ทหาร Kalayana Maitri Rd, Khwaeng Phra Borom Maha Ratchawang, Khet Phra Nakhon, Krung Thep Maha Nakhon 10200, Thailand
ชั่วโมง 
วันนี้ · ปิดแล้ว เพิ่มเติม
เว็บไซต์ 
www.rtsd.mi.th
สื่อสังคม 
เมือง: กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใกล้เคียง: Phra Borom Maha Ratchawang
เขตปกครอง: กรุงเทพมหานคร
ประเทศ: ไทย

เกี่ยวกับ

Phakdi Phuthon Museum Royal Thai Survey Department ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร Phakdi Phuthon Museum Royal Thai Survey Department กำลังทำงานในกิจกรรม พิพิธภัณฑ์ คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Phakdi Phuthon Museum Royal Thai Survey Department ได้ที่ www.rtsd.mi.th
เหมาะสำหรับเด็ก
ใช่
หมวดหมู่:กิจกรรมด้านพิพิธภัณฑ์ การดำเนินงานเกี่ยวกับสถานที่และอาคารทางประวัติศาสตร์.
รหัส ISIC:9102.

การมีส่วนร่วมของโซเชียลมีเดีย

จำนวนรีวิวตลอดเวลาที่ผ่านมาของ Phakdi Phuthon Museum Royal Thai Survey Department

21 รีวิว

55101015152020201720182019314.19384.59201714369.0154.92201821723.818.772019Google

เรตติ้งเฉลี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาของ Phakdi Phuthon Museum Royal Thai Survey Department

รีวิวเมื่อเวลาผ่านไป

11223344552017201820194132.82122.8120174.5370.0112.920184.6607.18110.922019Google

คะแนน Google ตามจำนวนดาว

Google

01234567899380.0112.354177.0189.68014.6267.0155.2144.32014.6221.65จัดอันดับ 1 ดาวจัดอันดับ 2 ดาวจัดอันดับ 3 ดาวจัดอันดับ 4 ดาวจัดอันดับ 5 ดาว

พิพิธภัณฑ์ใกล้ Phakdi Phuthon Museum Royal Thai Survey Department

ค้นหาธุรกิจแบบเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆ
แก้ไขธุรกิจ