Kanchanaburi Zoo

 20 รีวิว
117 หมู่ 7 ต.หนองบัว Amphoe Mueang Kanchanaburi, Chang Wat Kanchanaburi 71190, Thailand
สื่อสังคม 
เมือง: เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
พื้นที่ใกล้เคียง: ต.หนองบัว
เขตปกครอง: จังหวัดกาญจนบุรี
ประเทศ: ไทย

เกี่ยวกับ

Kanchanaburi Zoo ตั้งอยู่ที่ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี Kanchanaburi Zoo กำลังทำงานในกิจกรรม การผลิตแร่และโลหะ
เหมาะสำหรับเด็ก
ใช่
หมวดหมู่:การหล่อโลหะ.
รหัส ISIC:243.

การมีส่วนร่วมของโซเชียลมีเดีย

จำนวนรีวิวตลอดเวลาที่ผ่านมาของ Kanchanaburi Zoo

20 รีวิว

33669912121515181820152016201720182019414.19359.5420156191.6315.6920167369.0293.77201710546.4228.0201820723.818.772019Google

เรตติ้งเฉลี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาของ Kanchanaburi Zoo

รีวิวเมื่อเวลาผ่านไป

1122334455201520162017201820193.7585.38127.7620154227.69122.8120163.6370.0130.7320173.8512.31126.7720183.9654.62124.792019Google

คะแนน Google ตามจำนวนดาว

Google

01234567899380.0112.355217.6189.68295.8167.0295.8144.32295.8121.65จัดอันดับ 1 ดาวจัดอันดับ 2 ดาวจัดอันดับ 3 ดาวจัดอันดับ 4 ดาวจัดอันดับ 5 ดาว
แก้ไขธุรกิจ