สื่อสังคม 
สถานที่ 
เมือง: เทศบาลนครเชียงใหม่
เขตปกครอง: จังหวัดเชียงใหม่
ประเทศ: ไทย

เกี่ยวกับ

Faris Studio ตั้งอยู่ที่ เทศบาลนครเชียงใหม่ Faris Studio กำลังทำงานในกิจกรรม การผลิตซาวด์และดนตรี
บัตรเครดิต
ไม่ใช่
หมวดหมู่:กิจกรรมการบันทึกเสียงและเผยแพร่ดนตรี.
รหัส ISIC:5920.

การผลิตซาวด์และดนตรีใกล้ Faris Studio

ค้นหาธุรกิจแบบเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆ
แก้ไขธุรกิจ