Chaloem Phra Kiat Park Klaeng

 5 รีวิว
Kong Din, Klaeng District, Rayong 22160, Thailand
สื่อสังคม 
เมือง: อำเภอแกลง
พื้นที่ใกล้เคียง: Kong Din
การไปรษณีย์: 22160
เขตปกครอง: จังหวัดระยอง
ประเทศ: ไทย

เกี่ยวกับ

Chaloem Phra Kiat Park Klaeng ตั้งอยู่ที่ อำเภอแกลง Chaloem Phra Kiat Park Klaeng กำลังทำงานในกิจกรรม สวนสาธารณะ
เหมาะสำหรับเด็ก
ใช่
หมวดหมู่:สวนสาธารณะ.
รหัส ISIC:9329.

การมีส่วนร่วมของโซเชียลมีเดีย

จำนวนรีวิวตลอดเวลาที่ผ่านมาของ Chaloem Phra Kiat Park Klaeng

5 รีวิว

1122334455201820194192.12271.8520185547.88228.02019Google

เรตติ้งเฉลี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาของ Chaloem Phra Kiat Park Klaeng

รีวิวเมื่อเวลาผ่านไป

1122334455201820193.5192.12132.7120183547.88142.622019Google

คะแนน Google ตามจำนวนดาว

Google

00.20.40.60.811.21.41.61.82014.62112.352380.089.682380.067.0014.6244.321197.3121.65จัดอันดับ 1 ดาวจัดอันดับ 2 ดาวจัดอันดับ 3 ดาวจัดอันดับ 4 ดาวจัดอันดับ 5 ดาว

สวนสาธารณะใกล้ Chaloem Phra Kiat Park Klaeng

ค้นหาธุรกิจแบบเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆ
แก้ไขธุรกิจ