ห้องบันทึกเสียง DollarStudio

 6 รีวิว
167 หมู่ 9 บ้านบ่อ Tambon Thanya, Amphoe Kamalasai, Chang Wat Kalasin 46130, Thailand
ชั่วโมง 
เปิดจนถึง 00:00 เพิ่มเติม

โทรศัพท์
098 652 1884098 652 1884

สื่อสังคม 
เมือง: อำเภอกมลาไสย
พื้นที่ใกล้เคียง: Thanya
เขตปกครอง: จังหวัดกาฬสินธุ์
ประเทศ: ไทย

เกี่ยวกับ

ห้องบันทึกเสียง DollarStudio ตั้งอยู่ที่ อำเภอกมลาไสย ห้องบันทึกเสียง DollarStudio กำลังทำงานในกิจกรรม การศึกษาระดับมัธยมศึกษา, อาร์เขด, การศึกษาวัฒนธรรม, บริการทางธุรกิจ คุณไม่สามารถติดต่อบริษัทได้ที่ 098 652 1884
หมวดหมู่:การศึกษาวัฒนธรรม, การถ่ายเอกสาร การเตรียมเอกสารและกิจกรรมสนับสนุนสำนักงานเฉพาะด้าน, อาร์เขด, การศึกษาระดับมัธยมศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา.
รหัส ISIC:8219, 8522, 8542, 9329.

การมีส่วนร่วมของโซเชียลมีเดีย

คะแนน Google ตามจำนวนดาว

Google

0123455380.0112.35014.6289.68187.6967.0014.6244.32014.6221.65จัดอันดับ 1 ดาวจัดอันดับ 2 ดาวจัดอันดับ 3 ดาวจัดอันดับ 4 ดาวจัดอันดับ 5 ดาว
แก้ไขธุรกิจ