ม1

 4 รีวิว
Phang Rat, Klaeng District, Rayong 21170, Thailand
สื่อสังคม 
เมือง: อำเภอแกลง
พื้นที่ใกล้เคียง: Phang Rat
การไปรษณีย์: 21170
เขตปกครอง: จังหวัดระยอง
ประเทศ: ไทย

เกี่ยวกับ

ม1 ตั้งอยู่ที่ อำเภอแกลง ม1 กำลังทำงานในกิจกรรม สวนสาธารณะ
เหมาะสำหรับเด็ก
ใช่
หมวดหมู่:สวนสาธารณะ.
รหัส ISIC:9329.

การมีส่วนร่วมของโซเชียลมีเดีย

จำนวนรีวิวตลอดเวลาที่ผ่านมาของ ม1

4 รีวิว

11223344201820192192.12337.6220184547.88228.02019Google

เรตติ้งเฉลี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาของ ม1

รีวิวเมื่อเวลาผ่านไป

1122334455201820193.5192.12132.7120184.3547.88116.872019Google

คะแนน Google ตามจำนวนดาว

Google

00.20.40.60.811.21.41.61.822.22.42.62.833380.0112.35014.6289.68014.6267.01136.4144.32014.6221.65จัดอันดับ 1 ดาวจัดอันดับ 2 ดาวจัดอันดับ 3 ดาวจัดอันดับ 4 ดาวจัดอันดับ 5 ดาว

สวนสาธารณะใกล้ ม1

ค้นหาธุรกิจแบบเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆ
แก้ไขธุรกิจ