โบสถ์ ใน รหัสโทรศัพท์ 64 ประเทศสโลวีเนีย

1-4
ศาสนา, โบสถ์
Virje 40, 4290 Tržič, Slovenia
4.5  · +386 64 178 014+386 64 178 014  · เปิดแล้ว
www.druzina.si
โบสถ์
Levstikova ulica 1a, 3000 Celje, Slovenia
โบสถ์
Seidlova cesta 29A, 8000 Novo mesto, Slovenia
โบสถ์
Seidlova cesta, 8000 Novo mesto, Slovenia
www.druzina.si
1-4