อาหารสำเร็จรูป ใน รหัสโทรศัพท์ 64 ประเทศสโลวีเนีย

1-2
อาหารสำเร็จรูป
Alešovčeva ulica 30, 1000 Ljubljana, Slovenia
5.0  · €€ · +386 64 111 064+386 64 111 064  · เปิดแล้ว
www.narezki.si
อาหารสำเร็จรูป
Alešovčeva ulica 30, 1000 Ljubljana, Slovenia
+386 64 111 064+386 64 111 064  · เปิดแล้ว
narezki.si
1-2