องค์กรสมาชิกอื่น ใน รหัสโทรศัพท์ 64 ประเทศสโลวีเนีย

1-9
องค์กรสมาชิกอื่น
Robbova ulica 15, 1000 Ljubljana, Slovenia
www.zavod-bob.si
องค์กรสมาชิกอื่น
2. Ulca
Trg Osvobodilne fronte 10
ulca.si
องค์กรสมาชิกอื่น
Tobačna ulica 5 (drugo nadstropje, 1000 Ljubljana, Slovenia
5.0  · +386 64 147 823+386 64 147 823  · เปิดแล้ว
danesjenovdan.si
องค์กรสมาชิกทั้งหมด, องค์กรสมาชิกอื่น
Parmova ulica 14, 1000 Ljubljana, Slovenia
องค์กรสมาชิกทั้งหมด, องค์กรสมาชิกอื่น
Cesta k Tamu, 2000 Maribor, Slovenia
www.sindikat-skeitam.si
องค์กรสมาชิกอื่น
Kongresni trg 14, 1000 Ljubljana, Slovenia
zivinapolno.com
องค์กรสมาชิกอื่น
Šaleška cesta 3, 3320 Velenje, Slovenia
www.rjz.si
องค์กรสมาชิกทั้งหมด, องค์กรสมาชิกอื่น
Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenia
www.szpv.si
องค์กรสมาชิกทั้งหมด
Koroška cesta 19, 4000 Kranj, Slovenia
brezalkohola.si
1-9