การศึกษา ใน รหัสโทรศัพท์ 64 ประเทศสโลวีเนีย

1-10
โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน
Veliko Mlačevo 53 B, 1290 Grosuplje, Slovenia
vrtecmalcek.com
การศึกษาวัฒนธรรม
Celovška cesta 111, 1000 Ljubljana, Slovenia
สุขภาพและการแพทย์, การศึกษา
Na Fari 44, 2391 Prevalje, Slovenia
www.nafari.si
การศึกษา
Partizanska cesta 1c, 4220 Škofja Loka, Slovenia
3univerza-loka.splet.arnes.si
ผู้จัดทัวร์, พลศึกษา
Sveteljeva ulica 3, 4208 Šenčur, Slovenia
5.0  · +386 64 145 260+386 64 145 260  · เปิดแล้ว
www.watersports.si
โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน, การศึกษา
Fužine 5, 1241 Kamnik, Slovenia
www.trobentica.si
การศึกษา
Župančičeva ulica, 4000 Kranj, Slovenia
delavnice-tecaji.jirk.si
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)
Kajuhova ulica 3, 3270 Laško, Slovenia
sites.google.com
การศึกษาอื่น
ลูบลิยานา
+386 64 113 637+386 64 113 637  · เปิดแล้ว
katarinainstrukcije.wixsite.com
อื่นๆ ที่พัก, สุขภาพและการแพทย์
Sneberska cesta 18, 1260 Ljubljana - Polje, Slovenia
4.5  · €€ · +386 64 252 353+386 64 252 353  · เปิดแล้ว
www.apartmaji-slovenija.si