กายภาพบำบัด ใน รหัสโทรศัพท์ 64 ประเทศสโลวีเนีย

1-2
คลีนิคการแพทย์, กายภาพบำบัด
Kajuhova ulica 3, 8270 Krško, Slovenia
5.0  · +386 64 115 179+386 64 115 179  · เปิดแล้ว
www.sd-posavje.si
การแพทย์ทางเลือก, กายภาพบำบัด
Savska cesta 34, 4000 Kranj, Slovenia
€€ · +386 64 256 677+386 64 256 677  · เปิดแล้ว
www.kamrca.com
1-2