บริการไปรษณีย์ ใน รหัสไปรษณีย์ 9746 Groningen, จังหวัดโกรนิงเงิน

1-4
ที่ทำการไปรษณีย์
Reitdiephaven 247-249, 9746 RD Groningen, Netherlands
www.dhlparcel.nl
ที่ทำการไปรษณีย์
Reitdiephaven 261, 9746 RE Groningen, Netherlands
3.0 
www.postnl.nl
บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์
Leegeweg 18, 9746 TC Groningen, Netherlands
godeliveries.nl
ที่ทำการไปรษณีย์, บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์
Reitdiephaven 247, 9746 RD Groningen, Netherlands
www.ups.com
1-4