ชุมชนและรัฐบาล ใน รหัสไปรษณีย์ 9746 Groningen, จังหวัดโกรนิงเงิน

1-10
ดับเพลิงและการกู้ภัย
Bunderriet 11, 9746 PX Groningen, Netherlands
www.kattaplan.nl
ห้องสมุด
Magnusstraat 14, 9746 BS Groningen, Netherlands
5.0   · เปิดแล้ว
งานสังคมสงเคราะห์, บริการส่วนบุคคล
De Held 119, 9746 CV Groningen, Netherlands
www.resetafslankbegeleiding.nl
ที่ทำการไปรษณีย์
Reitdiephaven 247-249, 9746 RD Groningen, Netherlands
www.dhlparcel.nl
ที่ทำการไปรษณีย์
Reitdiephaven 261, 9746 RE Groningen, Netherlands
3.0 
www.postnl.nl
งานสังคมสงเคราะห์
Eckhartstraat 28, 9746 BM Groningen, Netherlands
+31 6 14595518+31 6 14595518  · เปิดแล้ว
denadynamikos.nl
งานสังคมสงเคราะห์
Jacob van Hattumstraat 27, 9746 AM Groningen, Netherlands
www.theflower.nl
งานสังคมสงเคราะห์
Reitdiephaven 430, 9746 RK Groningen, Netherlands
www.vrouwzeker.nl
บริหารรัฐกิจ
Eckhartstraat 77, 9746 BN Groningen, Netherlands
งานสังคมสงเคราะห์, บริการส่วนบุคคล
Tjariet 58, 9746 PE Groningen, Netherlands
www.hettekenatelier.nl