กีฬาและกิจกรรม ใน รหัสไปรษณีย์ 9746 Groningen, จังหวัดโกรนิงเงิน

1-10
ศูนย์ฟิตเนส
Reitdiephaven 159, 9746 RC Groningen, Netherlands
www.wefitness.nl
สนามเด็กเล่น
9746 CV Kleiwerd, Netherlands
4.5   · เปิดแล้ว
สวนสาธารณะ
Unnamed Road, 9746 RN Groningen, Netherlands
4.5   · เปิดแล้ว
กีฬาและนันทนาการ
Babbelaar 6, 9746 RM Groningen, Netherlands
3.5 
สนามเด็กเล่น
9746 AE Groningen, Netherlands
5.0 
กีฬาและนันทนาการ
Slenk 2, 9746 RN Groningen, Netherlands
www.sport050.nl
สนามเด็กเล่น
Aquamarijnpad, 9746 AB Groningen, Netherlands
4.0 
กีฬาและนันทนาการ
Maresiusstraat 22, 9746 BJ Groningen, Netherlands
www.sport050.nl
สวนสนุก
Zijlsterried 22, 9746 PA Groningen, Netherlands
กีฬาและนันทนาการ
Calvijnstraat 20, 9746 BE Groningen, Netherlands
www.turnstadgroningen.nl