1-10
โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน, การดูแลเด็กและการดูแลเด็กก่อยวัยเรียน
Slenk 2, 9746 RS Groningen, Netherlands
5.0  · €€€ · +31 50 579 8839+31 50 579 8839
www.kinderdagverblijfkits.nl
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา, การศึกษา
Bonhoefferstraat 20, 9746 BX Groningen, Netherlands
www.bonhoeffer.nl
การศึกษา
Reitdiephaven 494, 9746 RK Groningen
www.trainingu.nl
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)
4. Elker
Hoogeweg 9, 9746 TN Groningen, Netherlands
3.0  · +31 50 851 4666+31 50 851 4666  · เปิดแล้ว
www.elker.nl
โรงเรียนประถมศึกษา, การศึกษา
Maresiusstraat 22, 9746 BJ Groningen, Netherlands
defeniks.o2g2.nl
โรงเรียนประถมศึกษา, การศึกษา
Slenk 2, 9746 RS Groningen, Netherlands
www.derietzee.nl
โรงเรียนประถมศึกษา, การศึกษา
Maresiusstraat 24, 9746 BJ Groningen, Netherlands
www.cbsaquamarijn.nl
โรงเรียนประถมศึกษา, บริหารรัฐกิจ
Slenk 2, 9746 RS Groningen, Netherlands
www.obsmeandergroningen.nl
โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน, การศึกษา
Reitdiephaven 153, 9746 RC Groningen, Netherlands
www.kidsfirst.nl
โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน, การดูแลเด็กและการดูแลเด็กก่อยวัยเรียน
Bonhoefferstraat 34, 9746 BX Groningen, Netherlands
gastouderopvangdoortjedartel.nl