การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย) ใน รหัสโทรศัพท์ 48 Крушево, Opština Kruševo

1-2
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย), การศึกษา
Prilepski braniteli str, no number, 7500 Prilep, Defenders of Prilep бб, Prilep, North Macedonia
www.eccfp.uklo.edu.mk
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา, การศึกษาอื่น
Boulevard Goce Delchev, Prilep, North Macedonia
www.mikrosam.com.mk
1-2