1-10
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)
Macedonia (FYROM)
5.0  · +389 32 440 330+389 32 440 330  · เปิดแล้ว
msu.edu.mk
การศึกษา
P5QR+7FP, Shtip 2000, North Macedonia
5.0  · +389 32 381 457+389 32 381 457  · เปิดแล้ว
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)
Skopje 1000, North Macedonia
4.0  · +389 32 550 359+389 32 550 359  · เปิดแล้ว
www.ugd.edu.mk
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)
General Mihajlo Apostolski 32, Shtip 2000, North Macedonia
4.5  · +389 32 550 330+389 32 550 330  · เปิดแล้ว
ef.ugd.edu.mk
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา, การศึกษา
Shtip, North Macedonia
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา, การศึกษา
P5XM+536, Shtip 2000, North Macedonia
3.5  · +389 32 391 408+389 32 391 408  · เปิดแล้ว
kolenehtenin.edu.mk
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)
Shtip, North Macedonia
3d.ugd.edu.mk
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา, การศึกษา
Sutjeska, Shtip 2000, North Macedonia
3.5  · +389 32 380 417+389 32 380 417  · เปิดแล้ว
โรงเรียนประถมศึกษา, การศึกษา
Kocho Racin 24, Sveti Nikole 2220, North Macedonia
4.5  · +389 32 440 955+389 32 440 955  · เปิดแล้ว
svetinikole.gov.mk
โรงเรียนประถมศึกษา, การศึกษา
Ванчо Икономов, Shtip, North Macedonia