โบสถ์ ใน รหัสโทรศัพท์ 428 Raseiniai

1-10
ศาสนา, โบสถ์
Dubysos g. 2, Betygala 60209, Lithuania
www.kaunoarkivyskupija.lt
ศาสนา, โบสถ์
D. Rudzinsko g. 2, Ariogala 60260, Lithuania
kaunas.lcn.lt
ศาสนา, โบสถ์
Bažnyčios g. 2, Raseiniai 60169, Lithuania
www.raseiniuparapija.lt
ศาสนา, โบสถ์
Vyšnių g. 2, Nemakščiai 60383, Lithuania
telsiuvyskupija.lt
ศาสนา, โบสถ์
Dievogala 60460, Lithuania
ศาสนา, โบสถ์
S. Stanevičiaus gatvė 1, Viduklė 60349, Lithuania
kaunoarkivyskupija.lt
ศาสนา, โบสถ์
3535 8, Girkalnis 60314, Lithuania
kaunoarkivyskupija.lt
ศาสนา, โบสถ์
Lyduvėnai 60417, Lithuania
ศาสนา, โบสถ์
Kalnujai 60321, Lithuania
ศาสนา, โบสถ์
Paupys 60333, Lithuania