องค์กรสมาชิกอื่น ใน รหัสโทรศัพท์ 345 Šakiai

1-9
องค์กรสมาชิกอื่น
Giedručių g. 34, Giedručiai 71106, Lithuania
www.osimas.lt
งานสังคมสงเคราะห์, องค์กรสมาชิกอื่น
Bažnyčios g. 5, Šakiai 71122, Lithuania
องค์กรสมาชิกอื่น
L. Giros g. 4, Šakiai 71121, Lithuania
องค์กรสมาชิกทั้งหมด, องค์กรสมาชิกอื่น
Bažnyčios g. 4, Šakiai 71120, Lithuania
lus.lt
องค์กรสมาชิกทั้งหมด, องค์กรสมาชิกอื่น
Aušros g. 3, Šakiai 71121, Lithuania
องค์กรสมาชิกทั้งหมด, องค์กรสมาชิกอื่น
Gimnazijos g. 1, Šakiai 71115, Lithuania
องค์กรสมาชิกทั้งหมด, องค์กรสมาชิกอื่น
Šaulių g. 1, Šakiai 71123, Lithuania
นฤมิตศิลป์, กีฬาและนันทนาการ
V. Kudirkos g. 64
www.sakiai.lt
องค์กรสมาชิกทั้งหมด, องค์กรทางการเมือง
Bažnyčios g. 11, Šakiai 71122, Lithuania
www.lpkts.lt
1-9