1-10
การดูแลเด็กและการดูแลเด็กก่อยวัยเรียน, โรงพยาบาล
Maharagama 10280, Sri Lanka
4.5  · +94 112 850 252+94 112 850 252  · เปิดแล้ว
www.ncisl.health.gov.lk
โรงพยาบาล
418A High Level Rd, Maharagama 10280, Sri Lanka
4.0  · +94 114 367 636+94 114 367 636  · เปิดแล้ว
www.nawinna.com
ทันตแพทย์
Temple Lane, Temple Rd, Maharagama 10280, Sri Lanka
5.0  · +94 70 534 3127+94 70 534 3127  · เปิดแล้ว
www.dentalcentermaharagama.lk
นักทัศนมาตรศาสตร์
No:374 High Level Rd, Maharagama 10280, Sri Lanka
www.visioncare.lk
สุขภาพและการแพทย์, โรงพยาบาล
35 Sri Devananda Rd, Maharagama 10280, Sri Lanka
4.5  · +94 112 804 040+94 112 804 040  · เปิดแล้ว
www.royalnursinghome.com
โรงพยาบาล
Maharagama 10280, Sri Lanka
4.5   · เปิดแล้ว
www.ccwf.lk
สุขภาพและการแพทย์, โรงพยาบาล
110 High Level Rd, Maharagama 10280, Sri Lanka
3.0  · +94 115 232 222+94 115 232 222  · เปิดแล้ว
www.asiahospitals.lk
บ้านพักหลังเกษียณ
No.54/8, Wijerama Lane, Sri Devananda Rd, Maharagama 10280, Sri Lanka
3.5  · +94 71 832 9775+94 71 832 9775  · เปิดแล้ว
kindwellcarehome.com
โรงพยาบาล
Maharagama 10280, Sri Lanka
5.0  · +94 112 850 253+94 112 850 253  · เปิดแล้ว
จักษุแพทย์, นักทัศนมาตรศาสตร์
Vision Care Opticals (Pvt) Ltd, No. 408 High Level Rd, Maharagama 10280, Sri Lanka
www.visioncare.lk