บริหารรัฐกิจ ใน รหัสไปรษณีย์ 01000 โคลัมโบ

1-10
บริหารรัฐกิจ
WVJ8+MV6, Colombo 01000, Sri Lanka
www.pensions.gov.lk
บริหารรัฐกิจ
Olcott Mawatha, Colombo 01000, Sri Lanka
www.dtet.gov.lk
บริหารรัฐกิจ
Ministry of Health, 385, Ven. Baddegama Wimalawansa Thero Mawatha, Colombo 10. Ven Baddegama Wimalawansa Mawatha, Colombo 01000
www.health.gov.lk
บริหารรัฐกิจ
500 T. B. Jayah Mawatha, Colombo 01000, Sri Lanka
www.mahaweli.gov.lk
บริหารรัฐกิจ
02 Kynsey Rd, Colombo 01000, Sri Lanka
www.hpb.health.gov.lk
บริหารรัฐกิจ
876 H. R. Jothipala Mw., Colombo 01000, Sri Lanka
healthdept.wp.gov.lk
บริหารรัฐกิจ
Colombo 01000, Sri Lanka
nmra.gov.lk
บริหารรัฐกิจ
Valuation House, No 748 P De S Kularatne Mawatha, Colombo 01000, Sri Lanka
www.valuationdept.gov.lk
บริหารรัฐกิจ
T B Jayah Mawatha, Colombo 01000, Sri Lanka
4.5 
www.colombo.mc.gov.lk
บริหารรัฐกิจ
Colombo 01000, Sri Lanka
4.5  · +94 76 347 0772+94 76 347 0772  · เปิดแล้ว