ພະແນກ ກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ ແຂວງຫົວພັນ

 1 รีวิว
Unnamed Road, Laos
ชั่วโมง 
วันนี้ · 08:30 - 16:30 เพิ่มเติม

โทรศัพท์
064 312 672064 312 672

สื่อสังคม 
ที่อยู่ 
Unnamed Road, Laos
เมือง: แขวงหัวพัน
เขตปกครอง: แขวงหัวพัน
ประเทศ: ลาว

เกี่ยวกับ

ພະແນກ ກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ ແຂວງຫົວພັນ ตั้งอยู่ที่ แขวงหัวพัน ພະແນກ ກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ ແຂວງຫົວພັນ กำลังทำงานในกิจกรรม บริหารรัฐกิจ คุณไม่สามารถติดต่อบริษัทได้ที่ 064 312 672
หมวดหมู่:กิจกรรมการบริหารภาครัฐทั่วไป.
รหัส ISIC:8411.

การมีส่วนร่วมของโซเชียลมีเดีย

บริหารรัฐกิจใกล้ ພະແນກ ກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ ແຂວງຫົວພັນ

ค้นหาธุรกิจแบบเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆ
แก้ไขธุรกิจ