โรงภาพยนตร์ ใน ควังจู

1-10
โรงภาพยนตร์
904 Mujin-daero, Gwangcheon-dong, Seo-gu, Gwangju, South Korea
www.cgv.co.kr
โรงภาพยนตร์
21 Sicheong-ro 60beon-gil, Chipyeong-dong, Seo-gu, Gwangju, South Korea
www.megabox.co.kr
โรงภาพยนตร์
60 Uchi-ro, Jungheung-dong, Buk-gu, Gwangju, South Korea
www.megabox.co.kr
โรงภาพยนตร์
904 Mujin-daero, Gwangcheon-dong, Seo-gu, Gwangju, South Korea
www.cgv.co.kr
โรงภาพยนตร์
29-31 Imbangul-daero 826(palbaegisib, Ssangam-dong, Gwangsan-gu, Gwangju, South Korea
4.0  · +82 1544-1122+82 1544-1122  · เปิดแล้ว
www.cgv.co.kr
โรงภาพยนตร์
1218-1 Chipyeong-dong, Seo-gu, Gwangju, South Korea
www.cgv.co.kr
โรงภาพยนตร์
12-2 Hwanggeum-dong, Dong-gu, Gwangju, South Korea
4.5  · +82 1544-8855+82 1544-8855  · เปิดแล้ว
www.lottecinema.co.kr
โรงภาพยนตร์
29-31 Imbangul-daero 826(palbaegisib, Ssangam-dong, Gwangsan-gu, Kwangju, South Korea
www.cgv.co.kr
โรงภาพยนตร์
688-4 Ssangam-dong, Gwangsan-gu, Gwangju, South Korea
www.megabox.co.kr
โรงภาพยนตร์
15 Pungyeongcheolgil-ro, Usan-dong, Gwangsan-gu, Gwangju, South Korea
www.megabox.co.kr