เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและสินค้า ใน รหัสโทรศัพท์ 19 ประเทศเกาหลีใต้

1-1