การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ใน รหัสโทรศัพท์ 12 ประเทศเกาหลีใต้

1-2
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา, การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)
South Korea, Jeollanam-do, Yeonggwang-gun, Baeksu-eup, Seongji-ro, 1357 백수읍 성지로 1357 길용리 영광군 전라남도 KR 57026
www.youngsan.ac.kr
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา, การศึกษา
소사골
1-2