Park Handbag Cambodia Co., Ltd.

 9 รีวิว
130, Krong Chbar Mon, Cambodia

โทรศัพท์
025 900 041025 900 041

สื่อสังคม 
ที่อยู่ 
130, Krong Chbar Mon, Cambodia
เมือง: จังหวัดกำปงสปือ
เขตปกครอง: จังหวัดกำปงสปือ
ประเทศ: กัมพูชา

เกี่ยวกับ

Park Handbag Cambodia Co., Ltd. ตั้งอยู่ที่ จังหวัดกำปงสปือ Park Handbag Cambodia Co., Ltd. กำลังทำงานในกิจกรรม ค้าส่งเครื่องจักรกล คุณไม่สามารถติดต่อบริษัทได้ที่ 025 900 041
การรองรับวีลแชร์
ใช่
หมวดหมู่:การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ.
รหัส ISIC:4659.

การมีส่วนร่วมของโซเชียลมีเดีย

ค้าส่งเครื่องจักรกลใกล้ Park Handbag Cambodia Co., Ltd.

ค้นหาธุรกิจแบบเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆ
แก้ไขธุรกิจ