ปั๊มน้ำมัน ใน รหัสโทรศัพท์ 72 Kratié, จังหวัดกระแจะ

1-1