ธนาคาร ใน รหัสโทรศัพท์ 72 Kratié, จังหวัดกระแจะ

1-2