ตู้เอทีเอ็ม ใน รหัสโทรศัพท์ 53 พระตะบอง (เมือง)

1-2
การเงินอื่นๆ, ตู้เอทีเอ็ม
Rd No 1, Krong Battambang, Cambodia
www.ppcbank.com.kh
ธนาคาร, ตู้เอทีเอ็ม
No. 102, Street 3(1/ 2), 20 Ousaphea Village, Sangkat Svay Pao, 02350, Cambodia
www.campubank.com.kh
1-2