โรงเรียนประถมศึกษา ใน รหัสโทรศัพท์ 36 Krong Kep, จังหวัดแกบ

1-1