โรงแรมและโมเต็ล ใน รหัสโทรศัพท์ 35 เขมรภูมินทร์

1-7
อื่นๆ ที่พัก, โรงแรมและโมเต็ล
135 03, O Smach, Cambodia
www.99guesthouse.net
โรงแรมและโมเต็ล, โฮสเทล
1 Street, Krong Khemara Phoumin, Cambodia
โรงแรมและโมเต็ล, ร้านอาหาร
No. 103, Street 3, Phum 3
อื่นๆ ที่พัก
GW8V+M99, Phnom Penh, Cambodia
3.5  · +358400607372
booking.com
อื่นๆ ที่พัก
JX8P+53V, Krong Khemara Phoumin, Cambodia
3.5  · +855 35 655 6669+855 35 655 6669  · เปิดแล้ว
อื่นๆ ที่พัก
Krong Khemara Phoumin, Cambodia
3.5  · +855 35 676 899+855 35 676 899  · เปิดแล้ว
อื่นๆ ที่พัก
Krong Khemara Phoumin, Cambodia
3.5  · +855 35 210 203+855 35 210 203  · เปิดแล้ว
1-7