ร้านฮาร์ดแวร์ ใน รหัสโทรศัพท์ 34 สีหนุวิลล์

1-2
ผู้รับจ้างทั่วไป, ร้านฮาร์ดแวร์
226, Ekareach Street, Kâmpóng Saôm, Cambodia
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและสินค้า, ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
វិថី ឯករាជ្យ ១០០, Kâmpóng Saôm, Cambodia
ggear.com.kh
1-2