ตู้เอทีเอ็ม ใน รหัสโทรศัพท์ 25 Kampong Speu, จังหวัดกำปงสปือ

1-1