บาร์ ผับและร้านเหล้า ใน รหัสโทรศัพท์ 18 ประเทศกัมพูชา

1-2
บาร์ ผับและร้านเหล้า
30 Old Market Street
บาร์ ผับและร้านเหล้า
Mithona St. Village 6, Sangkat 4, Ochheutael Beach, Cambodia
1-2