โบสถ์ ใน รหัสโทรศัพท์ 1392 Kamiiso, จังหวัดฮกไกโด

1-3
ศาสนา, โบสถ์
139-61 Motomachi, Shiriuchi, Kamiiso District, Hokkaido 049-1106, Japan
www.jw.org
โบสถ์
102-7 Morikoshi, Shiriuchi, Kamiiso-gun, Hokkaido 049-1102, Japan
โบสถ์
588-2 Honchō, Kikonai, Kamiiso-gun, Hokkaido 049-0422, Japan
1-3