แคว้นปกครองตนเองซาร์ดิเนีย | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

สมุดหน้าเหลืองแคว้นปกครองตนเองซาร์ดิเนีย

เมืองที่มีประชากรสูงสุด แคว้นปกครองตนเองซาร์ดิเนีย


เมืองใน แคว้นปกครองตนเองซาร์ดิเนีย

A

B

C

D

E

F

G

I

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z