Ufficio Postale Poste Italiane - Jesi

 33 รีวิว
Mura Occidentali, 16/B, 60035 Jesi AN, Italy
ชั่วโมง 
เปิดจนถึง 12:30 เพิ่มเติม

โทรศัพท์
0731 2298110731 229811

เว็บไซต์ 
www.poste.it
สื่อสังคม 
เมือง: Jesi
การไปรษณีย์: 60035
เขตปกครอง: แคว้นมาร์เก
ประเทศ: อิตาลี

เกี่ยวกับ

Ufficio Postale Poste Italiane - Jesi ตั้งอยู่ที่ Jesi Ufficio Postale Poste Italiane - Jesi กำลังทำงานในกิจกรรม ที่ทำการไปรษณีย์ คุณไม่สามารถติดต่อบริษัทได้ที่ 0731 229811 คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ufficio Postale Poste Italiane - Jesi ได้ที่ www.poste.it
การรองรับวีลแชร์
ใช่
หมวดหมู่:กิจกรรมไปรษณีย์.
รหัส ISIC:5310.

ฟีดโซเชียลมีเดีย

ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้ Ufficio Postale Poste Italiane - Jesi

ค้นหาธุรกิจแบบเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆ
แก้ไขธุรกิจ