POLTEX di Capalbo Pasqualina

 11 รีวิว
Via Nomentana, 226, 00013 Mentana RM, Italy
ชั่วโมง 
วันนี้ · ปิดแล้ว เพิ่มเติม

โทรศัพท์
06 8892 269906 8892 2699

เว็บไซต์ 
www.italianaservizipostali.it
สื่อสังคม 
เมือง: Mentana
การไปรษณีย์: 00013
เขตปกครอง: แคว้นลาซีโอ
ประเทศ: อิตาลี

เกี่ยวกับ

POLTEX di Capalbo Pasqualina ตั้งอยู่ที่ Mentana POLTEX di Capalbo Pasqualina กำลังทำงานในกิจกรรม ที่ทำการไปรษณีย์ คุณไม่สามารถติดต่อบริษัทได้ที่ 06 8892 2699 คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ POLTEX di Capalbo Pasqualina ได้ที่ www.italianaservizipostali.it
การรองรับวีลแชร์
ใช่
หมวดหมู่:กิจกรรมไปรษณีย์.
รหัส ISIC:5310.

ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้ POLTEX di Capalbo Pasqualina

ค้นหาธุรกิจแบบเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆ
แก้ไขธุรกิจ