1-10
สถานีบริการเชื้อเพลิง
Via dei Girasoli Tolign, 63100 Ascoli Piceno AP, Italy
4.0  · +39 800 101 290+39 800 101 290  · เปิดแล้ว
www.enistation.com
ยางรถยนต์และแบตเตอรี่, ซ่อมแซมรถ
Via del Commercio, 3, 63100 Ascoli Piceno AP, Italy
4.5  · +39 0736 344833+39 0736 344833  · เปิดแล้ว
www.drivercenter.eu
อะไหล่รถยนต์, ยางรถยนต์และแบตเตอรี่
Zona industriale Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno AP, Italy
4.5  · €€ · +39 0736 402110+39 0736 402110  · เปิดแล้ว
www.lapicenapneumatici.it
สถานีบริการเชื้อเพลิง, ยางรถยนต์และแบตเตอรี่
Zona Ind.le, 63100 Casa Circondariale AP, Italy
4.5  · € · +39 0736 402007+39 0736 402007
omtgomme.com
ลานจอดรถและโรงรถ
Via Porta Torricella, 7, 63100 Ascoli Piceno AP, Italy
4.0  · +39 0736 259889+39 0736 259889  · เปิดแล้ว
www.sabait.it
ยานยนต์
Via dell'Aspo, 1, 63100 Ascoli Piceno AP, Italy
4.0  · +39 0736 344723+39 0736 344723  · เปิดแล้ว
www.silcarap.com
ซ่อมแซมรถ, การดูแลร่างกาย
Via del Commercio, 124, 63100 Ascoli Piceno AP, Italy
www.angelofunari.com
อะไหล่รถยนต์, ยางรถยนต์และแบตเตอรี่
Via del Commercio, 116, 63100 Ascoli Piceno AP, Italy
4.5  · +39 0736 307013+39 0736 307013  · เปิดแล้ว
www.hobbyautoricambi.it
ซ่อมแซมรถ
Via della Tintura, 8, 63100 Ascoli Piceno AP, Italy
4.5  · +39 0736 344019+39 0736 344019  · เปิดแล้ว
www.consav.org
ยางรถยนต์และแบตเตอรี่, ซ่อมแซมรถ
Via del Commercio, 46, 63100 Ascoli Piceno AP, Italy
5.0  · +39 0736 43529+39 0736 43529  · เปิดแล้ว
www.picchioverdesnc.com